IMSBC Code

International Maritime Solid Bulk Cargoes Code

De IMSBC Code helpt bij het veilig laden en vervoeren van vaste droge bulkstoffen over zee.
Hij vervangt de BC Code (De Bulk Code).

Twee grote verschillen tussen de IMSBC Code en de BC Code:
1. De IMSBC Code is verplicht (Al blijven een aantal delen een aanbeveling).
2. In principe (Zie 1.3) mag een stof niet vervoerd worden tenzij deze is opgenomen in de
stoffenlijst (Zie bijlage 1, de individuele schema’s).

Dit was veel minder streng geregeld onder de, niet verplichte, BC Code.

De IMSBC Code moet gebruikt worden door kapiteins, stuurlui, inspectie, scheepseigenaren en verschepers.

Verder is kennis en/of gebruik ervan aanbevolen voor terminal operators.
(Zowel in laad als los haven).
Dit om te begrijpen waarom bovenstaande partijen bepaalde vragen / eisen hebben.

Versie/Editie

De IMSBC Code is verplicht vanaf 1/1/2011.
Aanbevolen is om in 2018 al de editie 2017 (04-17)  te gaan gebruiken.
Deze editie moet verplicht gebruikt worden vanaf 1/1/2019.

Voor meer informatie, cursus of advies: rob@imsbc.nl