Gerelateerd

Bij het vervoer van droge bulkstoffen over zee zijn een aantal andere regelgevingen (soms) ook van toepassing.

SOLAS: Het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee.

IMDG Code: International Maritime Dangerous Goods Code
Vervoers regelgeving van verpakte gevaarlijke goederen over zee. Indien een product in deze Code voorkomt valt hij over het algemeen in CAT B van de IMSBC Code.

MARPOL Annex V: Regulations for the Prevention of pollution by garbage from ships
Veel droge producten die in bulk vervoerd worden, vervuilen het milieu. De laatste aanpassingen aan MARPOL V betekenen dat veel ladingresten niet meer overboord gegooid mogen worden. Zij dienen te worden afgegeven in de laad of loshaven.

GHS: Global Hamonised System (Classificeren van producten)
Een systeem van classificeren dat, onder supervisie van de UN, wereldwijd wordt uitgerold.

HNS: Hazardous & Noxious Substances Convention
The International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996. Om milieu schade te kunnen voorkomen en/of vervuiling op te ruimen is geld nodig. Dit komt dan, in eerste instantie, uit dit fonds. Het fonds wordt gevuld door betaling van een premie door iedereen die lading over zee vervoerd.

Voor vragen: rob@imsbc.nl