Gebruikte termen

Hiervoor verwijs ik voorlopig naar de Engelse pagina.
(Bij vervoer op basis van de IMSBC Code is de gangbare taal Engels)

http://www.imsbc.nl/en/some-terms/

Indien gewenst kan ik U natuurlijk een Nederlandse uitleg geven.
In dat geval, stuur uw vraag naar   ROB@IMSBC.NL