Home

International Maritime Solid Bulk Cargoes Code

Deze (IMO) Code regelt het maritime vervoer van droge bulkladingen (uitgezonderd graan).

Op deze site vind U meer informatie over de achtergrond, de inhoud, het doel en een aantal verplichtingen.

++ Deze site wordt de komende maanden nog verder uitgebreid ++

 

 

Voor meer informatie, cursus of advies:    ROB@IMSBC.NL